ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Turizm İşletmeciliği doktora programından mezun olmak için öğrenciler, toplam yirmi bir krediden az olmamak üzere açılan dersleri ve tez çalışmasını tamamlaması gerekmektedir.