ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ahmet TAYFUN

ahmettayfun@gazi.edu.tr


AKTS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOÇ

hkoc@gazi.edu.tr