ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Bir öğrencinin programa kayıt olmadan önceki son üç yılda yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldıkları lisansüstü derslerden aldıkları krediler, ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılabilir.