ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Turizm ekonomisini mikro ve makro açıdan ele alacak, analizler yapacak şekilde bilgi sahibi olur.
- Turizm işletmeciliği ile ilgili pazarlama teorileri hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
- Finanslama politikalarını kavrar ve turizm işletmeleri ile ilgili finansal analizler yapar.
- Dünya turizm hareketleri hakkında bilgi sahibi olur ve turizmde yeni eğilimleri analiz eder.
- Turizm işletmeciliği alanındaki örgütsel olguları anlamak ve açıklamak için değişik örgüt kuramlarını kullanır.
- Turizm işletmeciliği alanındaki modern pazarlama yaklaşımları ve uygulamaları hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
- Uluslararası mutfaklar arasındaki kültürel etkileşimi anlar.
- Makro ve mikro ölçekte turizm plan ve politikaları konusunda detaylı bilgi sahibi olur.
- Turizm işletmeciliği ile ilgili karşılaştırmalı yönetim yaklaşımlarını kavrar.
- Turizm sektöründe performans değerlendirme ve kariyer yönetimi uygulamaları hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
- Turizmde modern gelişim stratejilerini kavrar.
- Turizmde örgütsel davranış konusu ile ilgili detaylı bilgi sahibi olur.
- Turizm işletmeleri için stratejik pazarlama planlaması yapar.
- Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Finanslama politikalarını kavrar ve turizm işletmeleri ile ilgili finansal analizler yapar.
- Dünya turizm hareketleri hakkında bilgi sahibi olur ve turizmde yeni eğilimleri analiz eder.
- Turizm işletmeciliği alanındaki örgütsel olguları anlamak ve açıklamak için değişik örgüt kuramlarını kullanır.
- Turizm işletmeciliği ile ilgili karşılaştırmalı yönetim yaklaşımlarını kavrar.
- Turizm işletmeleri için stratejik pazarlama planlaması yapar.
- Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Finanslama politikalarını kavrar ve turizm işletmeleri ile ilgili finansal analizler yapar.
- Turizm işletmeleri için stratejik pazarlama planlaması yapar.
Öğrenme Yetkinliği
- Turizmde örgütsel davranış konusu ile ilgili detaylı bilgi sahibi olur.
- Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Uluslararası mutfaklar arasındaki kültürel etkileşimi anlar.
Alana Özgü Yetkinlik
- Turizm ekonomisini mikro ve makro açıdan ele alacak, analizler yapacak şekilde bilgi sahibi olur.
- Turizm işletmeciliği ile ilgili pazarlama teorileri hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
- Finanslama politikalarını kavrar ve turizm işletmeleri ile ilgili finansal analizler yapar.
- Dünya turizm hareketleri hakkında bilgi sahibi olur ve turizmde yeni eğilimleri analiz eder.
- Turizm işletmeciliği alanındaki örgütsel olguları anlamak ve açıklamak için değişik örgüt kuramlarını kullanır.
- Turizm işletmeciliği alanındaki modern pazarlama yaklaşımları ve uygulamaları hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
- Makro ve mikro ölçekte turizm plan ve politikaları konusunda detaylı bilgi sahibi olur.
- Turizm işletmeciliği ile ilgili karşılaştırmalı yönetim yaklaşımlarını kavrar.
- Turizm sektöründe performans değerlendirme ve kariyer yönetimi uygulamaları hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
- Turizmde modern gelişim stratejilerini kavrar.
- Turizmde örgütsel davranış konusu ile ilgili detaylı bilgi sahibi olur.
- Turizm işletmeleri için stratejik pazarlama planlaması yapar.
- Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
- Turizm alanında analitik düşünme yeteneğine sahip olur.