ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
Mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak iki alanda yoğunlaşmaktadır. Mezunlarımız, turizm ve ağırlama endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerde üst düzey yönetici veya üniversitelerde araştırmacı/öğretim elemanı olarak çalışabilmektedir.