ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Türk Dili Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulmuş olan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer almaktadır. Sosyal bilim formasyonuna sahip ve analitik düşünme becerisini bu alanda kullanabilen, bilimsel merak sahibi, bilimsel bilgi ve felsefî fikir üretebilen, disiplinler arası çalışma yapmaya yatkın, Türk Dili ile ilgili bütün alanlarda uzmanlık bilgisiyle sorunlara çözüm üretebilen bilim insanları yetiştirmek amacıyla kurulan Türk Dili Anabilim Dalında 4 Profesör, 2 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.