ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulmuş olan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer almaktadır. Sosyal bilim formasyonuna sahip ve analitik düşünme becerisini bu alanda kullanabilen, bilimsel merak sahibi, bilimsel bilgi ve felsefî fikir üretebilen, disiplinler arası çalışma yapmaya yatkın, Türk Halk Edebiyatı ile ilgili bütün alanlarda uzmanlık bilgisiyle sorunlara çözüm üretebilen bilim insanları yetiştirmek amacıyla kurulan Türk Halk Bilimi Anabilim Dalında 4 Profesör, 4 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.