ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Ekonometri Yüksek Lisans Programının devamı niteliğindedir. Mezunlarının Ekonometrik Modelleme ve analiz konularında uzmanlaştırma hedefindedir.