ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Doktora programı derslerini gerektiği gibi tamamlayan, genel not ortalaması 4 üzerinden 2,5 olan, Doktora Yeterlilik sınavından geçen, yönetmelikçe öngörülen sürede tezini hazırlayıp sunan ve başarı ile geçen öğrencilere Doktora derecesi verilir. İktisat doktora programında ilk dönem temel olarak Mikro ve Makro İktisat alanındaki kuramsal bilgiler orta/ileri düzeyde aktarılmakta, bunun yanı sıra, Sosyal Kalkınma, AB Ekonomisi ve Türkiye - AB İlişkileri, Büyüme ve Kalkınma Okumaları, İleri Parasal Analiz dersi ile Bilim Felsefesi ve İktisat Metodolojisi dersleri verilmektedir.Bu derslerin hepsi seçmeli derstir. İkinci dönemde ise seminer dersi zorunlu olup geriye kalan dersler seçmelidir.İkinci dönemin seçmeli dersleri: Teknoloji İktisadı, Yeni Dünya Düzeni ve Küreselleşme, Türkiye İktisat Tarihi,  Kalkınmanın Finansmanı, Endüstriyel İktisat, Karşılaştırmalı İktisat Politikaları, Hesaplanabilir Genel Denge Modellemesi, Açık Ekonomi Makro Modellemeler ve İş gücü Piyasası ve Politikalarıdır. Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.