ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Sağlık Kurumları Yönetimi doktora programı, 2005 yılında açılmıştır. Doktora programı adayların/öğrencilerin gerek ulusal alanda gerekse uluslar arası alanda kendilerine değer katacak sağlık kurumları yönetimi bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaçla zengin öğretim kadrosu tarafından teorik dersler iş hayatında görülen uygulamalarıyla desteklenerek geliştirilmiştir. Bu akademik program kapsamında öğrencilere rekabetin yüksek olduğu günümüz iş dünyasında oldukça kıymetli olan teknik beceri ve deneyimler sağlanmaktadır.