ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Doktora programı, başarılı öğrenciler için ileri seviyede eğitim olanağı sağlamaktadır. Programda, teorik ve pratik bilgilere dayalı doktora düzeyinde araştırma ve çalışmalar yürütülmektedir.