ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Radyo, Televizyon ve Sinema Doktora Programı’nın amacı;öğrencilere sosyal bilimler ve kitle iletişim alanına dair derin bir kavrayışkazandırarak iletişim alanına ilişkin akademik ve bilimsel düşünmeyeteneklerinin geliştirilmesidir.Ayrıca radyo, televizyon ve sinemayı toplumsal ve tarihsel bağlamlarıylaele alabilmek üzere kitle iletişimine dair temel tartışmalara hakim olunmasınısağlamak; bu kapsamda yaratıcı fikir ve tartışmalar geliştirilebilmesini vesonucunda özgün bilimsel ürünlerin üretilmesini sağlamaktır.