ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Tarih Bölümü 1987 yılında kurulmuştur. Bölüm dersleri Türk ve Türkiye tarihi ağırlıklıdır. Bölüm mezunları gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dallarında lisans üstü eğitim yapabilmektedirler. Programdaki dersler 2 yarıyıl olarak planlanmıştır. Ders bitiminde yönetmelikte verilen süre içerisinde tez çalışması tamamlanarak teslim edilir. 1982 yılında kurulmuş olan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında, tam zamanlı olarak çalışan 1 Profesör, 1 Doçent görev yapmaktadır. Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salim Koca dır.