ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Tarih Bölümü 1987 yılında kurulmuştur. Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Güneş''dir. Bölüm dersleri Osmanlı Tarihi ağırlıklıdır. Tarih Metodolojisi, Osmanlı İmparatorluğunun siyasi, ekonomik ve kültürel tarihi ile ilgili dersler ile desteklenen programda adaylara Osmanlı arşiv belgelerini kullanabilecek Osmanlıca kazandırmak hedeflenmiştir.  Bölüm dersleri Türk ve Türkiye tarihi ağırlıklıdır. Programdaki dersler 2 yarıyıl olarak planlanmıştır. Dersleri başarılı bir şekilde tamamlayan doktora adayları daha sonra yeterlilik sınavına girerler. Bundan da başarılı olan öğrenciler kendilerine verilen süre içerisinde tezleri bitirirler.