ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Tarih Bölümü 1987 yılında kurulmuştur. Bölüm dersleri Türk ve Türkiye tarihi ağırlıklıdır. Bölüm mezunları gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dallarında lisans üstü eğitim yapabilmektedirler. 1982 yılında kurulmuş olan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında Doktora programı devam etmekte ve tam zamanlı olarak çalışan 2 Profesör, 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. Programdaki dersler 2 yarıyıl olarak planlanmıştır. Ders bitiminde yönetmelikte verilen süre içerisinde tez çalışması tamamlanarak teslim edilir. Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa TURAN''dır.