ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Tarih Bölümü 1987 yılında kurulmuştur. Bölüm dersleri Türk ve Türkiye tarihi ağırlıklıdır. Bölüm mezunları gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dallarında Lisans Üstü eğitim yapabilmektedirler. Programdaki dersler 2 yarıyıl olarak planlanmıştır. Ders bitiminde yönetmelikte verilen süre içerisinde tez çalışması tamamlanarak teslim edilir. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr Mehmet Akif Tural''dır.