ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Doktora programı 8 ders, yazılı ve sözlü kapsamlı yeterlilik sınavı, tez projesi ve doktora tezini savunmayı içermektedir. Öğrencilerden programı 8 yarıyılda tamamlaması beklenmektedir. Kapsamlı yeterlilik sınavı öğrencilerin disiplin üzerindeki bilgilerin ölçmeye yöneliktir ve kamu hukukunun ilkeleri üzerinedir.