ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, 1992 yılında kurulmuş, 1993 tarihinden itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve 1995 tarihinden itibaren de Doktora eğitimi veilmeye başlanmıştır. Bölümümüzde dersler, Türk-İslam Sanatları Anabilim Dalı ile Batı Sanatı ve Çağdaş Sanatlar Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Ancak Türk - İslam Sanatları genel olarak daha ağırlıklı öğretilmektedir. Bölümümüz sözü edilen alanlarda uzman olan öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Bölümümüzde, 4 Profesör, 2 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Amaç öncelikli olarak başarılı bir sanat tarihi eğitimiyle yalnızca Türkiye''nin değil, çevre kültürlerle olan ilişkiyi ve etkileşimi de öğretmek, nitelikli sanat tarihi uzmanları yetiştirmektir.