ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Turizmİşletmeciliği Doktora programı, turizm sektöründe çalışan yöneticilerin veturizm eğitimi alanında çalışan öğretim elemanlarının ihtiyaçlarını karşılamaküzere tasarlanmıştır. Programın temel amacı, öğrencilere, turizm ve ağırlamaendüstrisi alanında güçlü bir akademik bilgi birikimi, araştırma ve problemçözme becerileri kazandırmaktır. Program mezunlarının istihdam olanakları genelolarak iki alanda yoğunlaşmaktadır. Mezunlarımız, turizm ve ağırlamaendüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerde üst düzey yönetici veyaüniversitelerde araştırmacı/öğretim elemanı olarak çalışabilmektedir.