ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Rekreasyon Yönetimi Doktora programı, boş zaman ve turizm sektöründeki yönetici, ve turizm eğitimindeki araştırmacı ve akademisyen ihtiyacını karşılamak amacıyla nitelikli bireyler yetiştirmek üzere kurulmuştur. Programının temel amacı, rekreasyon ve ağırlama endüstrisi alanında yeterli akademik altyapıya, araştırma ve problem çözme becerisine sahip bireyleri yetiştirmektir.