ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Sigortacılık sektörü, yerel ve yabancı aktörlerin yer aldığı rekabetçi ve büyüme potansiyeli çok yüksek bir yapı arz etmektedir. Sektördeki büyüme ve dinamizmin devam etmesi, aynı zamanda sigortacılık sektörünü önemli bir istihdam alanı haline getirmektedir. Sigortacılık Yüksek Doktora Programı, hızla gelişen bu sektörde hizmet vermek üzere etik değerleri ön planda tutan, yönetim kalitesini artırabilecek, piyasalarda yaşananları yakından takip edip yorumlayabilen, riskler ve finansal problemler karşısında analiz yeteneğine sahip olan ve çözüm üretebilen vasıfta uzman ve yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.Bu hedef doğrultusunda Sigortacılık Doktora Programı eğitimi süresince akademik kadromuz ve sektördeki deneyimli yönetici ve uzmanlar tarafından sigortacılık sektöründe uzmanlık gerektiren alanlara yönelik dersler verilmektedir.