ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Doktora programını yürüten Sosyoloji Bölümünde verilen programla, bilimsel zihniyetin hakim olması, toplumsal dokunun anlaşılarak sosyal uyum ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik akademik çalışmalar yaptırılmaktadır. Akademik sosyoloji birikimine sahip, toplumsal konulara ve sorunlara odaklanabilecek uzmanlaşmış bilim doktorlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.