ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
2012-2013 döneminde ilk kez Yüksek Lisans eğitim-öğretimine başlamış G.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarın'da; 1 Profesör 3 Doçent 5 Yardımcı Doçent bulunmaktadır. Ayrıca konservatuvar dışından öğretim üyeleri de, programa dahilinde bazı dersleri yürütmektedirler. Konservatuvarımızın lisansüstü eğitimindeki amacı; Türk müziği için nitelikli icracı, akademisyen ve ilim adamları yetiştirmektir. Türk müziği anabilim dalı için yazılı ve mülakat sınavlarından başarılı olan adaylar, ilan edilen kontenjan sayısınca kesin kayda hak kazanır.