ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik (Doctor of Art-Da)Programları 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bu programda; üç Profesör, iki doçent ve üç Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Bu programlara her dönem belirli sayıda öğrenci kabul edilmektedir. Geleneksel Türk Süsleme Sanatları kapsamında “Kitap Sanatları (Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Katı’) Çini Tasarımı, Halı, Kilim ve Kumaş Desen tasarımı” alanlarında kuramsal ve uygulamalı seçimlik dersler verilmektedir. 

Programın amacı, Geleneksel Türk Süsleme Sanatları olan “Kitap Sanatları (Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Katı’) Çini Tasarımı, Halı, Kilim ve Kumaş Desenleri” alanında  kuramsal ve uygulama açısından ustalık düzeyinde gerekli bilgi ve becerilere sahip, ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip edebilen ve katılabilen, eserlerinde çağdaş yorum ve üslup geliştirerek özgün tasarımlar oluşturabilen, projeler tasarlayabilen ve değerlendirebilen,Türk-İslam medeniyetinin kültürel miras değerlerine bağlı, toplumsal ve bilimsel etik değerlere sahip, çevreye duyarlı süsleme sanatçıları ve tasarımcıları yetiştirmektir.