ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Güzel Sanatlar Enstitüsü Moda Tasarımı Anabilim Dalı Doktora Programı 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Programda, vizyon sahibi akademisyenler yetiştirmek amaçlanmaktadır.