ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Yeni Medya Sanatta Yeterlilik Programı, Yeni Medya  Anasanat Dalı bünyesinde Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı olarak 2013 yılında kurulmuştur. Programın amacı yeni medya sanatları, dijital sanatlar, yeni medya dolayımlı iletişim ortamları (dijital oyunlar, internette sunulan tüm yazılım hizmetleri, vb. gibi etkinlikler) üzerine ve film çalışmalarındaki yeni yönelimler üzerine öğrencileri bilgilendirmektir. Programı tamamlamak için öğrenci seçtiği özel alanda bir eser üretmek ve/veya ürettiği eserin kavramsal çerçevesini irdeleyen bir metin yazmak zorundadır. Yeni Medya Ana Sanat Dalı, Yeni Medya  Sanatta Yeterlilik Programı, görsel sanatların, çağdaş sanatın ve kitle iletişiminin ''geleceğe dönük'' öncü unsurları olan yeni medyayı, video sanatını ve bu sanatların biçimsel, içeriksel ve tarihsel bağlamda kurucu unsuru olan sinema sanatını disiplinlerarası bir yaklaşım ile eğitim vermeyi amaçlamaktadır