ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Grafik Tasarımı Anasanat Dalı, Sanatta Doktora Programı Grafik tasarımın yaratma sürecini araştıran, tasarımsorunlarını, düşünce ve uygulama yönünden inceleyen, sanatçı ve sanat eserikavramlarını içselleştirmiş bireyler yetiştirmek ve bu alanda eğitim verenkurumlara sanatın uygulama boyutuyla algılanmasını sağlayacak akademisyenler veatölye hocaları kazandırmayı hedeflemektedir. GrafikTasarımı Anasanat Dalı, Sanatta Doktora Programı bu  anlayışa uygun olarak hazırlanmıştır.Programda yer alan konular atölye ve kuramsal derslerle ilişkilendirilerekzenginleştirilmesi amaçlanmıştır.