ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Kültür Varlıklarını Koruma Doktora Programı Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı olarak 2013 yılında kurulmuştur.Doktora programı, taşınır ve/veya taşınmazlara ait arkeolojik ve etnografik nitelikteki sanat ve kültür varlıklarının korunması ve onarılması konularını içermektedir. Program, bilimsel inceleme ve araştırma yapma; yöntem geliştirme ve belirleme; uygulama yapma ve uygulama sonuçlarını değerlendirme becerisine sahip, teknik bilgi ve becerileri gelişmiş, ülkemizde ve dünyadaki koruma etkinliklerini kuramsal ve teknik açılardan izleyip yorumlayabilen ülke gereksinimlerine katkı sağlayacak uzman ve bilim adamları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede,koruma biliminin temel prensiplerini özümsemiş öğrencilere kendi tercihleri doğrultusunda, örneğin taş koruma, mozaik koruma,resim koruma, tekstil koruma, kâğıt koruma, ahşap koruma vb. alanlarda uzmanlaşma yolu açılmış olacaktır. Doğrudan malzeme türlerini esas alan uzmanlıklar dışında, müzeler, arkeolojik alanlar ve yapı malzemeleri gibi farklı koruma alanlarına yönelik uzmanlaşma imkânları da sunulmuş olacaktır.