ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil Tasarımı Anabilim Dalı Doktora Programı 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Tekstil Tasarımı Doktora Programı''''''''nda; üç Profesör, altı Doçent ve üç Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Her dönem 5 öğrencinin kabul edildiği Tekstil Tasarımı Doktora Programı''''''''''''''''''''''''''''''''nın amacı; tekstil endüstrisinin tüm alanlarında çok yönlü, araştırmacı ve yaratıcı düşünce tarzının benimsetilmesi ve bu doğrultuda çalışan, bilgi, zekâ ve yaratıcı biçimde yoğrulmuş düşünceyi özgün yorumlarla tekstil tasarım süreci içine adapte edebilen, konvansiyonel tekstil alanında yeni yaklaşımlar geliştirebilecek, tekstilin inovatif alanlarında ise teknolojik bilgi ile multi-disipliner anlayışla fonksiyonel ürünler ortayak oyabilecek, akademisyenler, tasarımcılar, sanatçılar yetiştirmektir.