ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

Güzel Sanatlar Enstitüsü El Sanatları Anasanat Dalı Sanatta YeterlikProgramı 2013-2014 Bahar Dönemi Eğitim Öğretim yılında eğitime başlamıştır. ElSanatları Yüksek Lisans Programında; El Sanatlarıalanında mesleki yeterlilikleri kazanmış olan, sektörde yaratıcı, çağıngerekleri doğrultusunda bilimde, sanatta ve bilgisayarda tasarım ve üretimyapabilen, bilimsel ve sanatsal faaliyetleri ile ulusal ve uluslararasıplatformda sahip olduğumuz etnografik değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmayıve korumayı amaçlayan, kaliteli ve geleneksel kültürümüzü yansıtan uygulamalarısergileyen donanımlı uzmanlar ve nitelikli tasarımcılar yetiştirmektir.