ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Medya Tasarımı Sanatta Yeterlilik Programı, Medya Tasarımı  Anasanat Dalı bünyesinde Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı olarak 2015 yılında kurulmuştur. Programın amacı gelişmekte olan iletişim ve enformasyon kanallarını film çalışmalarındaki yeni yönelimlerle birleştirerek öğrencileri bilgilendirmektir. Programı tamamlamak için öğrenci seçtiği özel alanda bir eser üretmek ve/veya ürettiği eserin kavramsal çerçevesini irdeleyen bir metin yazmak zorundadır. Medya Tasarımı Ana Sanat Dalı, Medya Tasarımı  Sanatta Yeterlilik Programı, görsel sanatların, çağdaş sanatın ve kitle iletişiminin geleceğe dönük öncü unsurları olan yeni medyayı, video sanatını ve bu sanatların biçimsel, içeriksel ve tarihsel bağlamda kurucu unsuru olan sinema sanatını disiplinlerarası bir yaklaşım ile eğitim vermeyi amaçlamaktadır.