ANKARA HACI BAYRAM VELI ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Kurumsal » AKTS Kredi Sistemi

 

Ankara Hacı Bayram Üniversitesinde derslerin AKTS/ECTS kredileri öğrencilerin öğrenim çıktıları göz önünde bulundurularak gerekli iş yüküne göre belirlenmiştir. Bir akademik yarıyıl bazında 30 AKTS/ECTS ,yıl bazında 60 AKTS/ECTS ye göre hazırlanan programın dayandığı iş yükünde teorik ders saatleri ,laboratuvar veya atölye çalışması,klinik çalışması,ödev,proje,staj,seminer,bireysel çalışma,alan çalışması,sınav ve sözlü sunumlar bulunmaktadır.Bu aktivitelerin hepsi öğrencilerin derslerden beklenen öğrenim çıktılarını kazanmak için harcayacağı zamanı belirler. Üniversitemizde 1 AKTS kredisi 25 saat olarak tanımlanmıştır ve tam akademik yılda öğrenci iş yükü 1500 saattir. Her derece programının AKTS kurulu her dersin AKTS kredilerini bu bağlamda hesaplamıştır.Her dönem sonunda öğrenci ve öğretim elemanlarına değerlendirme anketi uygulanmıştır.