ANKARA HACI BAYRAM VELI ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Kurumsal » Kabul Şartları

 

LİSANS PROGRAMLARI

Türk Öğrenciler için

Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans ve lisans programlarına öğrenci yerleştirme işlemi, Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yerleştirme Sınavı ile yapılmaktadır. İki aşamadan oluşan sınavın birinci aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), ikinci aşaması ise Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olup, YGS'den 500 puan üzerinden 140 puan alan adaylar Lisans Yerleştirme Sınavına katılabilmektedirler. Lisans Yerleştirme Sınavı Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Sosyal Bilimler, Edebiyat-Coğrafya testinden oluşmaktadır. Öğrenciler sadece alanları ile ilgili sınavlara katılmakta, LYS'den 500 puan üzerinden 180 puan alan adaylar ilgili puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmektedirler. Adaylar lisans programlarına, YGS ve LYS'den aldıkları puan ile ortaöğretim (Türk Eğitim Sistemi'nde lise) başarı puanları esas alınarak ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir. Üniversitemizde, Güzel Sanatlar Fakültesi , Sanat ve Tasarım Fakültesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarına, ÖSYM tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, ilgili birimin belirlediği ve Üniversite Senatosu tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Yerleştirme işlemi gerçekleşen öğrencilerin, her yıl ÖSYM tarafından belirlenen ve ilgili Üniversitelerce duyurulan kayıt tarihlerinde, kesin kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için

Yabancı Uyruklu öğrenciler için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)" 2010-2011 öğretim yılından itibaren kaldırılmıştır. Ancak, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği ve üniversite senatosunca belirlenen esaslar doğrultusunda adayların geldikleri ülkelerinde yapılan merkezi sınavlar ya da lise mezuniyet ortalamaları dikkate alınarak ,
a)Yabancı Uyruklu olanların ve
b) T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olup, lise öğreniminin tamamını yine K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
başvurularını değerlendirmeye alarak, tercihleri doğrultusunda daha önce belirlenen kontenjanlara yerleştirme işlemi yapılacaktır.

ÖNLİSANS PROGRAMLARI

Ön Lisans programlarına, Lise veya Meslek Lisesi diplomasına ek olarak, ÖSYM tarafından yapılan Ölçme Seçme ve Yerleştirme sınavında alınan puan ve öğrencinin yaptığı tercihe ve ortaöğretim başarı puanına göre yerleştirme yapılır. Mesleki eğitim veren kurumlardan mezun olan öğrenciler, mezun oldukları alanda olmaları koşuluyla sınavsız olarak ilgili ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Başvuran adaylardan yazılı ve/veya uygulama sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. ALES veya eş değer puanın %50’si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanının %15’i, lisans bitirme ortalamasının %15’inin toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilir. Tezli yüksek lisans ve sanatta yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eş değer puanın %50’si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanının %15’i, lisans bitirme ortalamasının %15’i ve yapılacak yazılı ve/veya uygulama sınav notunun %20’si alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dallarında KPDS/ÜDS veya eş değer puanının %20’si, Lisans Bitirme ortalamasının %30’u ve yapılacak yazılı ve/veya uygulama sınav notunun %50’si alınarak hesaplanır. Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Giriş başarı puanı 60.00’ın altında olanlar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ortalaması, yazılı sınav ve/veya uygulama sınav sonucu veya KPDS/ÜDS notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Yazılı sınavına girmeyenler değerlendirme dışı bırakılır. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.
Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eş değer puanın %50’si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanının %25’i, Lisans Bitirme ortalamasının %25’i alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dallarında giriş başarı puanı KPDS/ÜDS veya eş değer puanının %30’u ve lisans bitirme ortalamasının %70’i alınarak hesaplanır. Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ortalaması, KPDS/ÜDS notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI

Doktora programına başvurabilmek için adayların yüksek lisans not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması kaydıyla bir yüksek lisans diploması; sanatta yeterlilik için ise ilgili bir ana sanat/sanat dalından alınmış yüksek lisans diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir.
Hazırlık sınıfları hariç en az beş veya altı yıl süreli lisans eğitimi yapılan tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve eğitim fakülteleri mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisine sahip olan adaylar yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler. Bu fıkraya göre doktora programına başvurabilmek için adayların genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir.
Akademik Personel ve LLisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde 70.00 ve üzeri, puana sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları gerekir. Ancak, enstitülerin Senatoca belirlenen bazı ana sanat/sanat dallarına başvuran adaylar için ALES puan şartı aranmaz.
Yüksek lisans sonrası başvurularda KPDS/ÜDS sınavından 55.00 ve üzeri, lisans sonrası doktora ve sanatta yeterlilik programı için başvurularda ise 80.00 ve üzeri puana sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları gerekir.
Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların KPDS/ÜDS sınavından 70.00 ve üzeri puana sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları gerekir.
Yabancı diller ana bilim dalındaki bilim dallarında bilim dalı dışındaki ikinci bir yabancı dilden KPDS/ÜDS’den en az 55.00 puan alınmış olması gerekir. Kendi bilim dalıyla ilgili yabancı dilden KPDS/ÜDS’den en az 80.00 ve üzeri puan almış olanlarda doktoraya giriş şartı olarak ikinci yabancı dil şartı aranmaz. Ancak, ikinci yabancı dilden KPDS/ÜDS’den en az 55.00 puan alma şartının yeterlik sınavı öncesinde yerine getirilmesi gereklidir.
Doktora ve sanatta yeterlik programlarına giriş başarı puanı
Başvuran adaylardan yazılı ve/veya uygulama sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. ALES veya eş değer puanın %50’si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanının %15’i, lisans/yüksek lisans bitirme ortalamasının %15’inin toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır.
Giriş başarı puanı; doktora programı için ALES veya eş değer puanın %50’si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanın %15’i, lisans/yüksek lisans bitirme ortalamasının %15’i ve yapılacak yazılı ve/veya uygulama sınav notunun %20’si alınarak hesaplanır.
Sanatta yeterlikte ise ALES veya eş değer puanın %50’si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanın %10’u, lisans/yüksek lisans bitirme ortalamasının %10’u ve yapılacak yazılı ve/veya uygulama sınav notunun %30’u alınarak hesaplanır.
ALES şartı aranmayan ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dallarında giriş başarı puanı; KPDS/ÜDS veya eş değer puanının %20’si, lisans/yüksek lisans bitirme ortalamasının %30’u ve yapılacak yazılı ve/veya uygulama sınav notunun %50’si alınarak hesaplanır.
Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Giriş başarı puanı 70’in altında olanlar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans/yüksek lisans mezuniyet ortalaması, yazılı sınav ve/veya uygulama sınav sonucu veya KPDS/ÜDS sınav notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Yazılı sınava girmeyenler değerlendirme dışı bırakılır.

LİSANSA DAYALI DOKTORA

Lisans sonrası doktora programına başvurabilmek için adayların genel not ortalamasının en az 3.50/4.00 olması kaydıyla bir lisans diploması; sanatta yeterlilik için ise bir ana sanat/sanat dalından alınmış lisans diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş lisans eğitimi denklik belgesine sahip olmaları gerekir. Akademik Personel ve LLisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde doktora ve sanatta yeterlilik için ise başvurduğu programın puan türünde 85.00 ve üzeri puana sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları gerekir. Ancak, enstitülerin Senatoca belirlenen bazı ana sanat/sanat dallarına başvuran adaylar için ALES puan şartı aranmaz.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

Yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde l programlara kabul edilir.
Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruda lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezleri (TÖMER) veya eş değer kurumlardan alacakları belgeyi enstitüye vermeleri zorunludur. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlilik belgesi istenmez.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri antlaşmalar ile gelen yabancı uyruklu hükümet burslusu ve antlaşmalı öğrenciler, başkaca şart aranmaksızın programa kabul edilirler.

Değişim Öğrencileri İçin:
Erasmus ve Farabi öğrenci değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar çerçevesinde yapılır.