ANKARA HACI BAYRAM VELI ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Öğrenciler İçin Bilgi » Staj


Üniversitemiz bölümlerindeki öğrenciler; derslerde teorik olarak öğrendiklerini, pratik çalışmalar yaparak pekiştirmek amacıyla staj yaparlar. Bölüme uygun sektörlerde (sanayi, hizmet, sağlık, vb.); araştırma geliştirme faaliyetleri, projelendirme, idari yapılanma ile sektör bazında uygulanan yöntemleri yerinde öğrenmek esas amaçtır. Bölüm uygulamalarına uygun olarak yazın yapılan stajlar genellikle 20 veya 25 iş günü olarak planlanmaktadır. Staj sonrası, öğrenci tarafından hazırlanan rapor ilgili işyeri tarafından da onaylanarak bölüme sunulmaktadır. Yapılan çalışma ve bu konuda hazırlanan staj raporu dikkate alınarak “Başarılı veya Başarısız” notu Bölüm Staj Komisyonu tarafından takdir edilmektedir.