ANKARA HACI BAYRAM VELI ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Öğrenciler İçin Bilgi » Sigorta

****** Üniversitesi’nde okumaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrencilere, bursları ya da sigortaları yoksa, üniversitemiz tarafından her dönem başında yenilenen sağlık sigortası yapılmaktadır. Yapılan bu sigorta, öğrenci öğrenimine devam ettiği sürece yenilenir.