ANKARA HACI BAYRAM VELI ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ

Öğrenciler İçin Bilgi » Maddi Destek

Üniversitemizde harç ücretleri bölümden bölüme değişiklik gösterir fakat bir yıllık ortalama tutarın 250 Euro olduğu söylenebilir. Harç, her dönem başında iki bölüm olarak ödenir.

Öğrencilerin öğrenimlerine devam edebilmeleri için gereken ekonomik desteği veren çeşitli kurum, vakıf, dernek ve şirketler vardır. Bunlar öğrencilere burs/kredi imkanı sunmaktadır. Bu kurumlardan bir tanesi Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumudur.

Kredi Yurtlar Kurumu bursları şunlardır:
• Katkı (Harç) Kredisi (Karşılıklı)
• Öğrenim Kredisi (Karşılıklı)
• Burs (Karşılıksız)